Titularidade e condicións xerais

salesianosvigo.es e aulasalesianosvigo.es son dominios cuxo titular é o COLEXIO MARÍA AUXILIADORA SALESIANOS VIGO (en diante COLEXIO)

Así mesmo o COLEXIOé titular deste sitio web, e como responsable do mesmo, pon a disposición dos usuarios o presente documento co que pretende dar cumprimento ás obrigacións dispostas na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos eles das condicións de uso.

Política de uso

Toda persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, aceptando as condicións aquí expostas e comprometéndose á observancia e rigoroso cumprimento das mesmas, sen prexuízo de calquera outro requisito legal que fose de aplicación.

O COLEXIO resérvase o dereito de modificar en calquera momento as presentes condicións de uso así como calquera tipo de información que puidese aparecer no sitio web, sen que exista a obrigación de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas variacións, entendéndose como suficiente a publicación no sitio web.

Propiedade intelectual

Todos os elementos que forman este sitio web, así como a súa estrutura, deseño e código fonte, son propiedade do COLEXIO e están protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial.

Prohíbese a reprodución total ou parcial dos contidos deste sitio web, así como a súa modificación e/ou distribución sen citar a súa orixe ou solicitar previamente autorización.

O COLEXIO non asume ningunha responsabilidade derivada do uso que terceiros poidan facer dos contidos do sitio web do que é titular.

Responsabilidade

O COLEXIO exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada de información publicada no seu sitio web que fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

O sitio web do COLEXIO pode utilizar *cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao computador de quen acceda á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As *cookies utilizadas teñen, en todo caso, carácter temporal e desaparecen ao terminar a sesión do usuario. En ningún caso utilizaranse para recoller información de carácter persoal.

As ligazóns (links) contidos neste sitio web poden dirixir a contidos de terceiros sitios web. O COLEXIO non asume ningunha responsabilidade polo contido, informacións ou servizos que puidesen aparecer nos devanditos sitios, os cales terán exclusivamente carácter informativo e que en ningún caso implican relación algunha entre o COLEXIO e as persoas ou entidades titulares dos devanditos contidos ou sitios onde se atopen. En todo caso, o COLEXIO manifesta que procederá á retirada inmediata de calquera ligazón cando os contidos cara aos que redirixe poidan *contravenir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública.

O COLEXIO non se fai responsable da información e contidos almacenados en foros, chats, blogues, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web. Con todo, en cumprimento dos *arts. 11 e 16 da *LSSI-CE, o COLEXIO colaborará de forma activa na retirada ou bloqueo de todos aqueles contidos que puidesen afectar ou *contravenir a lexislación, os dereitos de terceiros, a moral e a orde pública e dos que teña constancia.

Protección de datos persoais

O COLEXIO comprométese ao estrito cumprimento da normativa española en materia de protección de datos de carácter persoal, garantindo a aplicación nas súas actuacións da Lei 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal e demais normativa española de desenvolvemento.

Os datos de carácter persoal que puidesen ser solicitados a través deste sitio web serán incorporados para o seu tratamento a un ficheiro que cumprirá todos os requisitos esixidos pola citada lexislación. O COLEXIO garante a confidencialidade e deber de secreto respecto dos devanditos datos, así como a adopción das medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizados.

Os usuarios poderán exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición previstos no art. 5 da citada Lei 15/1999 (LOPD) respecto dos datos persoais fornecidos a través da páxina web, mediante o email Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. ou ben persoalmente ou por correo tradicional no domicilio do Titular deste sitio web.

Confidencialidade

Calquera dato e información que sexa enviado ao COLEXIO a través deste sitio web -calquera que sexan o seu formato e soporte- será tratado con absoluta confidencialidade e reserva. O COLEXIO non utilizará en beneficio propio ou de terceiros a información que lle sexa proporcionada, nin tampouco unha reprodución parcial ou total da mesma por calquera medio.

Lexislación aplicable e xurisdición

Para a resolución de todas as controversias, cuestións relacionadas co presente sitio web ou actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, COLEXIO e usuario, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados de ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais.