Jun29

Calendario de exames de setembro 2017

estudiante

 

  

 

O calendario de Exames de Setembro é o que segue. Moita sorte a tódos e todas.

VENRES

1

   

HORA

1º ESO

2º ESO

3º ESO

    4º ESO

1º BACH

2º BACH

08,30

Lingua Española

(Aula 3º A)

Lingua Española

(Aula 3º A)

Lingua Española

(Aula 4º A)

 Francés / Cultura Científica

(Aula 3º A)

 Lingua Española

(Aula 4º B)

 Lingua Española

(Aula 2º BB)

10,30

Francés

(Aula 3º A)

Francés

(Aula 3º A)

Francés / Cultura Clásica

(Aula 3º A)

 Lingua Española

(Aula 4º A)

Francés / Cultura Científica

(Aula 3º B)

Química

(Aula 4º B)

12,30

Xeografía e Historia

(Aula 3º A)

Xeografía e Historia

(Aula 4º A)

Xeografía e Historia

(Aula 4º A)

Xeografía e Historia

(Aula 4º A)

 Historia

(Aula 3º A)

 Historia

(Aula 3º A)


LUNS

4

08,30

Lingua Galega (Aula 3º A)

Lingua Galega (Aula 3º A)

Lingua Galega (Aula 4º A) 

Matemáticas (Aula 4º B)

 Matemáticas CC. SS (Aula 2º BB)

Matemáticas CC / CC. SS (Aula 2º BB)

10,00

Inglés

(Aula 3º A)

 Inglés

(Aula 3º A)

Matemáticas

(Aula 4º A) 

Lingua Galega (Aula 4º A)

 Inglés

(Aula 4º B)

 Inglés

(Aula 4º B)

12:30

Landscape

(Aula 3ºA)

Inglés

(Aula 4º B) 

Inglés

(Aula 4º A) 

Lingua Galega

(Aula 2º BB)

Lingua Galega

(Aula 2º BB)

16,00

Plástica

(Aula 3ºA)

Tecnoloxía

(Aula 3º A)

Tecnoloxía / Plástica

(Aula 3º A)

Tecnoloxía / Plástica

(Aula 3º A)

Debuxo Técnico /Bioloxía

(Aula 4ºA)

Debuxo Técnico /Bioloxía

(Aula 4ºA)

MARTES

5

8,30

Matemáticas

(Aula 3ºA)

Matemáticas

(Aula 4ºA)

 Bioloxia-Xeoloxía (Aula 3º A)

 Economía   (Aula 4ºA)

Física- Química  (Aula 4ºB)

 Economía 

(Aula 4ºA)

Economía 

(Aula 4ºA)

10,30

Bioloxía- Xeoloxía 

(Aula 3ºA)

Física y Química

(Aula 4ºA)

Física y Química

(Aula 4ºA)

Bioloxía

(Aula 4º A )

Física- Química

(Aula 4ºB)

Xeografía

(Aula 2º BB)

12,30

 Relixión

(Aula 3ºA)

Relixion / Música

(Aula 3ºA)

Relixion / Música

(Aula 3ºA)

Relixión / Música

(Aula 3ºA)

  Educación Física

(Aula 4ºA)

Física / CC. TERRA

(Aula 4º B)

16,00

 Educación Física

(Aula 3ºA)

Educación Física

(Aula 3ºA)

 Educación Física

(Aula 4ºA)

 Educación Física

(Aula 4ºA)

  Filosofia

(Aula 2ºBB)

  Filosofia

(Aula 2ºBB)