Jun24

Calendario de exames setembro 2018_ actualizado

estudiante

 

  

 

O calendario de Exames de Setembro é o que segue. Moita sorte a tódos e todas.

LUNS 

3

   

HORA

1º ESO

2º ESO

3º ESO

    4º ESO

1º BACH

2º BACH

08,30

Lingua Española

(Aula 3º B)

Lingua Española

(Aula 3º B)

Lingua Española

(Aula 4º A)

 Francés / Cultura Científica

(Aula 3º A)

 Lingua Española

(Aula 4º B)

 Lingua Española /Economía

(Aula 2º BB)

10,15

Francés

(Aula 3º B)

Francés

(Aula 3º B)

Francés / Cultura Clásica

(Aula 3º A)

 Lingua Española

(Aula 4º A)

Historia

(Aula 3º A)

FÍSICA

XEOGRAFÍA/HISTORIA

(Aula 4º B)

12,00

 

 

 
 

 15,45

Xeografía e Historia

(Aula 3º B)

Xeografía e Historia

(Aula 4º B)

Tecnoloxía / Plástica

(Aula 3º A)

 
 Xeografía e Historia

(Aula 4º A)

 

FÍSICA-QUÍMICA
ECONOMÍA
(AULA 4ºA)

Química

(Aula 4º A)

 
 17,30  

Tecnoloxía

(Aula 3º B)

 Xeografía e Historia / Música

(Aula 3º B)

 

Tecnoloxía / Plástica

(Aula 3º A)

 

FILOSOFÍA
(AULA 2º BACH.B)

 

FILOSOFÍA
(AULA 2º BACH.B)

MARTES

4

08,30

Lingua Galega (Aula 3º B)

Lingua Galega 

(Aula 3º B)

Lingua Galega (Aula 4º A) 

Lingua Galega

 (Aula 4º B)

Latín / Matemáticas CC. SS (Aula 2º BB)

Matemáticas CC / CC. SS (Aula 2º BB)

10,15

Inglés

(Aula 3º B)

 Inglés

(Aula 3º B)

Matemáticas

(Aula 4º A) 

Matemáticas (Aula 4º A)

 Inglés

(Aula 4º B)

 Inglés

(Aula 4º B)

12:00

Matemáticas

(Aula 3ºB)

Física e Química (Aula 3º B)  

Inglés

(Aula 4º B) 

Inglés

(Aula 4º A) 

Lingua Galega

(Aula 2º BB)

Lingua Galega

(Aula 2º BB)

 15,45

Plástica

(Aula 3ºB)

 

Matemáticas

(Aula 3ºB)


Bioloxía/ Xeoloxía Física e Química

(Aula 4º A)

Bioloxía - Xeoloxía / Latín

(Aula 4º A)

Debuxo Técnico /Bioloxía

(Aula 4ºA)

Debuxo Técnico /Bioloxía

(Aula 4ºA)

 17,30

Educación Física

(Aula 3ºB)

 

Educación Física / música

(Aula 3ºB)

 Educación Física

(Aula 4º A)

 Educación Física / Economía( Física- Química

(Aula 4º A)

 

EDUCACIÓN FÍSICA
 (AULA 4ºA)