Jun24

Calendario de exames setembro 2019

estudiante

 

  

 

O calendario de Exames de Setembro é o que segue. Moita sorte a tódos e todas.

LUNS 

2

   

HORA

1º ESO

2º ESO

3º ESO

    4º ESO

1º BACH

08,30

Lingua Española

(Aula 3º B)

Lingua Española

(Aula 3º B)

Lingua Española

(Aula 4º A)

 Lingua Española

(Aula 4º A)

 Lingua Española

(Aula 4º B)

10,15

Francés

(Aula 3º B)

Francés

(Aula 3º B)

Xeografía e Historia / Cultura Clásica

(Aula 3º A)

Xeografía e Historia

(Aula 4º A)

Historia

(Aula 3º A)

12,00

 

 

 
 15,45

Xeografía e Historia

(Aula 3º B)

Música

(Aula 3º B)

Plástica

(Aula 3º A)

 
 Plástica

(Aula 4º A)

 

FÍSICA-QUÍMICA
(AULA 4ºA)

 17,30  

Música

(Aula 3º B)

Xeografía e Historia

(Aula 3º B)

 Música

(Aula 3º B)

 

 

FILOSOFÍA / ED. FÍSICA
(AULA 2º BACH.B)

MARTES

3

08,30

Lingua Galega (Aula 3º B)

Lingua Galega 

(Aula 3º B)

Lingua Galega (Aula 4º A) 

Lingua Galega

 (Aula 4º B)

Matemáticas CC. SS (Aula 2º BB)

10,15

Inglés

(Aula 3º B)

 Inglés

(Aula 3º B)

Matemáticas

(Aula 4º A) 

Matemáticas (Aula 4º A)

 Inglés

(Aula 4º B)

12:00

Matemáticas

(Aula 3ºB)

Física e Química (Aula 3º B)  

Inglés

(Aula 4º B) 

Inglés

(Aula 4º A) 

Lingua Galega

(Aula 2º BB)

 15,45

Plástica

(Aula 3ºB)

 

Matemáticas

(Aula 3ºB)


Física e Química

(Aula 4º A)

Física e Química

(Aula 4º A)

Debuxo Técnico /Bioloxía / Ecomomía

(Aula 4ºA)

 17,30

 

 

Tecnoloxía

(Aula 3ºB)

 
 
 

Cultura Científica
 (AULA 4ºA)