Mayo29

Convocadas axudas municipais para comedor, libros e material escolar 18-19

Xa están publicadas as axudas municipais de libros, material escolar e comedor para alumnos de centros docentes públicos e privados concertados, de educación infantil (2ª etapa), educación primaria e secundaria. Atoparás toda a información na web do concello

As axudas de libros, material escolar e comedor van dirixidas, prioritariamente, a menores de familias con dificultades socioeconómicas e dificultades en conciliar a súa vida familiar e laboral.

A finalidade última das subvencións é apoiar ás unidades familiares que, por insuficiencia de recursos económicos, non poden afrontar o custo do servizo.

Convocatoria

  • Prazo solicitudes: 31/05/2018 - 27/06/2018

Documentación