Nov30

Candidaturas elexidas ao Consello Escolar

Realizadas as eleccións ó Consello Escolar, resultaron elexidas:

Sector de Pais e nais do alumnado:

  • Dna Adriana Buceta Pérez
  • Dna María Alejandra Pardo Costa

Sector do Profesorado

  • Dna Eva Prieto Prieto
  • D. Marcos Pérez Marques
  • D. Luis Quiroga Pastoriza

Sector do Persoal de Administración e Servizos

  • D. Jose Manuel Díaz Ventoso.