A Programación Anual é o documento que recolle toda a organización do centro e a planificación do ano. No centro poderás atopar unha copia impresa. 

Pódela descargar ou consultar no seguinte enlace