O proceso de inscrición no Bacharelato para familias de fora do colexio o curso 2017-2018, concrétase nos seguintes pasos: 

Entrevista co Director

Entrevista co Director
Chama ao colexio e solicita unha entrevista co director. El presentarache ao detalle as características do centro. Acode a ese encontro, se é posible, co futuro alumno ou alumna do cole. O teléfono é

986 433855

Cubre a solicitude de praza

Cubre a solicitude de praza
Ese mesmo día da entrevista deixa cuberta a solicitude de ingreso no colexio (preinscrición) en secretaria. Logo en abril, poñerémonos en contacto contigo para que poidas reservar a túa praza se segues interesado e hai vacantes. Nun último trámite, en xuño, deberás formalizar a matrícula.

Asignación das prazas vacantes

Asignación das prazas vacantes
No proceso de admisión teremos en conta unha combinación de diversos criterios para adxudicar as vacantes. Son:
 • - data da solicitude de entrevista
 • - centro de procedencia
 • - antecedentes familiares no noso colexio
 • - modalidade de bacharelato solicitada
 • Reservar de praza e formalización da matrícula

  Reservar de praza e formalización da matrícula
  En abril poñerémosnos en contacto contigo para informarte de se tes ou non plraza e a poidas reservar se segues interesado. Nun último trámite, en xuño, deberás formalizar a matrícula.

  De cara ao vindeiro curso mantemos a oferta de dous itinerarios. Pica nos títulos para coñecelos polo miudo:

  • Bacharelato Cientifico- Tecnolóxico

   No noso centro ofertamos a modalidade de Ciencias, coa seguinte estructura de materias:

    

     1º Bacharelato 2º Bacharelato
   TRONCAIS E OBRIGATORIAS

   -       Lingua Castelá e Literatura I

   -       Lingua Galega e Literatura I

   -       Inglés   

   -       Filosofía

   -       Educación Física

   -       Matemáticas I

   -       Lingua Castelá e Literatura II

   -       Lingua Galega e Literatura II

   -       Inglés     

   -       Historia de España

   -       Matemáticas II 

   MATERIAS DE OPCIÓN

   -       Física e Química

   Escoller entre:

   -       Bioloxía e Xeoloxía

   -       Debuxo Técnico I

   -       Química

   Escoller entre:

   -       Bioloxía

   -       Debuxo Técnico II

   MATERIAS ESPECÍFICAS

   -       Relixión

   -       T.I.C.

   Unha das seguintes a escoller:

   -       Cultura Científica

   -       Francés I

   -       Relixión

   Escoller entre

   -    Física

   -    Ciencias da Terra 

   Unha das seguintes a escoller por orde de preferencia*:

   -       Fundamentos de Administración e Xestión

   -       Francés II

   -       T.I.C. II

   -       Psicoloxía

    

    

   *Non se ofertarán aquelas materias que sexan escollidas por menos de 10 alumnos/as

  • Bacharelato Humanistico e de Ciencias Sociais

   Nesta modalidade de Bacharelato ofertamos

     1º Bacharelato 2º Bacharelato
   TRONCAIS E OBRIGATORIAS

   -          Lingua Castelá e Literatura I

   -          Lingua Galega e Literatura I

   -          Inglés   

   -          Filosofía

   -          Educación Física

   Escoller entre:

   -       Latín I

   -       Matemáticas Ap. CC.SS. I

   -       Lingua Castelá e Literatura II

   -       Lingua Galega e Literatura II

   -       Inglés     

   -       Historia de España

   Escoller entre

   -       Latín II

   -       Matemáticas Ap. CC.SS. II

   MATERIAS DE OPCIÓN

   -          Historia do Mundo Contemporaneo

   -          Economía

   -          Historia da Filosofía

   -          Xeografía

   MATERIAS ESPECÍFICAS

   -          Relixión

   -           T.I.C.

   Unha das seguintes a escoller:

   -          Cultura Científica / Francés I

   -          Relixión

   Escoller entre

   -          Economía da Empresa

   -          Historia da Arte

   Unha das seguintes a escoller por orde de preferencia*:

   -          Fundamentos de Administración e Xestión

   -          Francés II

   -          T.I.C. II

   -          Psicoloxía

    

    

    

    *Non se ofertarán aquelas materias que sexan escollidas por menos de 10 alumnos/as