O proceso de inscrición no Bacharelato para familias de fora do colexio o curso 2017-2018, concrétase nos seguintes pasos: 

Entrevista co Director

Entrevista co Director
Chama ao colexio e solicita unha entrevista co director. El presentarache ao detalle as características do centro. Acode a ese encontro, se é posible, co futuro alumno ou alumna do cole. O teléfono é

986 433855

Cubre a solicitude de praza

Cubre a solicitude de praza
Ese mesmo día da entrevista deixa cuberta a solicitude de ingreso no colexio (preinscrición) en secretaria. Logo en abril, poñerémonos en contacto contigo para que poidas reservar a túa praza se segues interesado e hai vacantes. Nun último trámite, en xuño, deberás formalizar a matrícula.

Asignación das prazas vacantes

Asignación das prazas vacantes
No proceso de admisión teremos en conta unha combinación de diversos criterios para adxudicar as vacantes. Son:
 • Irmáns que cursan ou cursaron estudos no centro.
 • Centro de procedencia.
 • Modalidade de Bacharelato solicitada.
 • Orde de solicitude de entrevista coa Dirección.

Reservar de praza e formalización da matrícula: do 25 abril ao 8 de maio.

Reservar de praza e formalización da matrícula: do 25 abril ao 8 de maio.
En abril poñerémonos en contacto contigo para que poidas reservar a túa praza do 25 de abril ao 8 de maio. Deberás aboar 145 € como garantía de permanencia.

Formalización da matrícula

Formalización da matrícula
En Xuño ou en setembro (alumnado con materias pendentes), poderás formalizar a matrícula sen custo ningún suplementario aos 145 € xa dispostos. Nese momento so deberás pagar, de así o considerares, a cota da ANPA e o Fondo de Axuda Social.

NO CASO DE NON APROBAR 4º DA ESO

NO CASO DE NON APROBAR 4º DA ESO
O centro comprométese a devolverche a cantidade entregada en concepto de reserva/matrícula. Tamén se procederá á devolución de se producir un traslado de domicilio familiar fóra de Vigo ou se acreditas que o teu fillo ou filla cursará este primeiro ano de bacharelato fóra de España.

De cara ao vindeiro curso mantemos a oferta de dous itinerarios. Pica nos títulos para coñecelos polo miudo:

 • Bacharelato Cientifico- Tecnolóxico

  No noso centro ofertamos a modalidade de Ciencias, coa seguinte estructura de materias:

   

    1º Bacharelato 2º Bacharelato
  TRONCAIS E OBRIGATORIAS

  -       Lingua Castelá e Literatura I

  -       Lingua Galega e Literatura I

  -       Inglés   

  -       Filosofía

  -       Educación Física

  -       Matemáticas I

  -       Lingua Castelá e Literatura II

  -       Lingua Galega e Literatura II

  -       Inglés     

  -       Historia de España

  -       Matemáticas II 

  MATERIAS DE OPCIÓN

  -       Física e Química

  Escoller entre:

  -       Bioloxía e Xeoloxía

  -       Debuxo Técnico I

  -       Química

  Escoller entre:

  -       Bioloxía

  -       Debuxo Técnico II

    -       Historia da Filosofía

  HMATERIAS ESPECÍFICAS

  -       Relixión

  -       T.I.C.

  Unha das seguintes a escoller:

  -       Cultura Científica

  -       Francés I

  -       Relixión

  Escoller entre

  -    Física

  -    Ciencias da Terra 

   -     Economía da Empresa

  Unha das seguintes a escoller por orde de preferencia*:

  -       Fundamentos de Administración e Xestión

  -       Francés II

  -       T.I.C. II

  -       Psicoloxía

   

   

  *Non se ofertarán aquelas materias que sexan escollidas por menos de 10 alumnos/as

 • Bacharelato Humanistico e de Ciencias Sociais

  Nesta modalidade de Bacharelato ofertamos

    1º Bacharelato 2º Bacharelato
  TRONCAIS E OBRIGATORIAS

  -          Lingua Castelá e Literatura I

  -          Lingua Galega e Literatura I

  -          Inglés   

  -          Filosofía

  -          Educación Física

  Escoller entre:

  -       Latín I

  -       Matemáticas Ap. CC.SS. I

  -       Lingua Castelá e Literatura II

  -       Lingua Galega e Literatura II

  -       Inglés     

  -       Historia de España

  Escoller entre

  -       Latín II

  -       Matemáticas Ap. CC.SS. II

  MATERIAS DE OPCIÓN

  -          Historia do Mundo Contemporaneo

  -          Economía

  -          Historia da Filosofía

  -          Economía da Empresa

  MATERIAS ESPECÍFICAS

  -          Relixión

  -           T.I.C.

  Unha das seguintes a escoller:

  -          Cultura Científica

  -      Francés I

  -          Relixión

  Escoller entre

  -          Xeografía

  -          Historia da Arte

  Unha das seguintes a escoller por orde de preferencia*:

  -          Fundamentos de Administración e Xestión

  -          Francés II

  -          T.I.C. II

  -          Psicoloxía

   

   

   

   *Non se ofertarán aquelas materias que sexan escollidas por menos de 10 alumnos/as