No centro estamos inmersos nun proceso de renovación metodolóxica no que o papel activo do alumno, o traballo en equipos cooperativos e o traballo de competencias estalle dando unha volta ao día o día na aula. As tarefas nas que por equipos abordamos a realización dalgunha tarefa convertironse nunha ferramenta fundamental do traballo diario. A continuación podedes consultar algunhas das moitas tarefas que facemos ao longo do curso nos diferentes niveis e materias.

 

A familia de Carlos IV

A familia de Carlos IV

6º EP Sociais
Jiquilisco

Jiquilisco

6º EP Sociais
Painters

Painters

5º EP Arts and Crafts
Make a Book

Make a Book

5º e 6º EP
Quilaborando

Quilaborando

1º EP