El gran libro del pollo Pepe

Título: el gran libro de… El Pollo Pepe

Autor:   Nick Denchefield en Ant Parker

Recomendación: un clásico entre os clásicos. Narra as aventuras dun intelectual incomprendindo polos seus cohetaneos, que se aventura nunha  periplo filosófico e vital na procura do sentido da vida.