óT `6Hø"dept1†Hm7ifo_@XH11 }H7À×FadelA°vHw64 -N$scan_hexfifo_depth -tx1 "$file"ings`udA ‰Hp€Hø"dept1°ƒH<7ifo_@H1del1p‚Hn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1àH/7ðHbed.1À|Hal/maldetect/tmpadelarod1€xH.7ÐëFbed.php1ŒKÜNifo_àßJ1fifo1ÀIal/maldetect/tmpws/webp/!à~Iý[u1°HO7ifo_`pH1del1àƒHn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1PƒH>7`ƒH1‚Hal/maldetect/tmps/httpdo1°H=7 En Infantil celebramos o Entroido con Orellas !!!

En Infantil celebramos o Entroido con Orellas !!!

Foi unha actividade moi saborosa a que fixemos en Infantil: orellas de entroido. Como non as podiamos degustar xuntos, fixemos unha pequena web para facervos a boca auga. Moitas grazas a tódolos da casa: papas, mamas, avos e mais membros da familia que fixeron de pinches e cociñeiros para esta receita.

Accede a web