Mayo29

Convocadas axudas municipais para comedor, libros e material escolar 21-22

As axudas de libros, material escolar e comedor van dirixidas, prioritariamente, a menores de familias con dificultades socioeconómicas e dificultades en conciliar a súa vida familiar e laboral.

O prazo de presentación das solicitudes será do 10 de xuño ao 7 de xullo.

As solicitudes presentaranse a través da Carpeta Cidadá do Concello de Vigo ou presencialmente con cita previa, que se poderá solicitar

- Teléfonos: 010 ou 986 810 260

- Página Web: Solicitud de cita previa.

 

Documentación: