Mayo18

Procedemento de reclamación das cualificacións e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en EI, EP, ESO e bacharelato

Procedemento de reclamación das cualificacións e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en EI, EP, ESO e bacharelato

A Consellería de Educación na orde do 2 de marzo de 2021 regula o dereito do alumnado á obxectividade na avaliación e se establece o procedemento de reclamación das cualificacións obtidas e das decisións de promoción e obtención do título académico que corresponda, en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, para o curso 2020-2021. Posterioemente, publicou unha circular explicativa na que se establece o procedemento de reclamación das cualificacións. Achegamos enlace a ambos documentos.

Orde do 2 de marzo de 2021 (DOG)Circular 2/2021