Á ATENCIÓN DAS FAMILIAS DO ALUMNADO DE ESO E BACHARELATO

Benqueridas familias:

Antes de despedirnos definitivamente ata o curso que vén, gustaríanos anticiparvos algúns detalles importantes:

O curso comezará o 8 de setembro tanto na ESO como no Bacharelato e
desenvolverase no seguinte horario, que ten por obxectivo facilitar a conciliación
familiar entre todas as etapas do colexio:

  • Mañás: de 8:40 a 14:25 (as clases comezan ás 8:45).
  • Tarde do luns: de 15:55 a 17:40 (as clases comezan ás 16:00).
  • Para os dous cursos de bacharelato, a xornada do mércores rematará ás 15:15.

Uns días antes do comezo do curso recibiredes outra circular con informacións precisas sobre a organización das entradas e saídas, horario da primeira xornada (a do 8 de setembro) e a convocatoria das reunións de principio de curso, aínda que xa podemos anticiparvos as datas e as horas das mesmas:

  • Luns 12, ás 19:00, 1º ESO.
  • Martes 13, ás 19:00, 2º, 3º e 4º ESO.
  • Mércores 14, ás 19:00, Bacharelato.

Nos vindeiros días publicaremos as listas de libros de texto (incluídos nas licenzas dixitais dos Chromebooks). Coa transición dunha nova lei educativa, 1º, 3º de ESO e 1º de Bacharelato traballarán cos libros correspondentes á LOMLOE, mentres que 2º, 4º de ESO e 2º de Bacharelato continuarán cos libros da LOMCE.

Queremos rematar agradecendo a vosa valiosa colaboración e empatía cara á tarefa educativa que desenvolvemos no centro.

Moitas grazas no nome de toda a Comunidade Educativa e feliz verán.

Un cordial saúdo
Susana Piñeiro Paz
Xefa de Estudos de ESO e Bacharelato

LIBROS DE TEXTO:


Listaxe en PDF

● Lingua galega 1º ESO. RODEIRA. ISBN: 978-84-8349-806-4
● Xeografía e Historia. RODEIRA. ISBN: 978-84-8349-801-9
● Bioloxía e Xeoloxía. RODEIRA. ISBN: 978-84-8349-803-3
● Relixión Católica 1 ESO. EDEBÉ. ISBN 978-84-8349-793-7
● Lengua castellana y Literatura. EDEBÉ. ISBN: 978-84-683-6056-0
● Tecnología y Digitalización. EDEBÉ. ISBN: 978-84-683-6155-0
● Inglés: Burlington Books 1ºESO (DIGITAL) Student's Book Options 1
978-9925-30-943-6
● Matemáticas 1º ESO EDICIONES SM (Savia)- ISBN: 978-84-139-2849-4
● Segunda lingua estranxeira, Francés: J’aime 1. Livre de l’élève. Version
numérique. ISBN: 978-84-143-1756-3

Lecturas obrigatorias:

● Lingua galega:

- Alonso, Fran: Street poems. Editorial Xerais (ISBN: 978-84-9121-367-3)
- Costas, Ledicia: Vampira de biblioteca. Editorial Xerais (ISBN:
978-84-9121-658-2)

● Lingua inglesa: Swift Jonathan: Gulliver’s Travels. BURLINGTON. (ISBN: 9
789963 514694)

MATERIAIS NECESARIOS XERAIS

● Folios, bolígrafo verbello e azul, lapis, goma e afialapis.
● Pódese escoller entre empregar libretas grandes cadriculadas ou un
arquivador, no que se clasificarían todas as materias. De ser esta última a
opción escollida, necisatarán, ademais, follas cadriculadas e fundas de plástico.

ESPECÍFICO DE MATERIA

- XEOGRAFÍA E HISTORIA: mapas mudos de España física, Europa física,
África Física, Asia Física, América física e Oceanía física.
- EDUCACIÓN PLÁSTICA, VISUAL E AUDIOVISUAL: indicarase a principio de
curso.
- EDUCACIÓN FÍSICA: este ano aínda conviven os dous modelos de chándal.
Do modelo novo, que se adquire na Libraría Don Bosco, existen varias
posibilidades que poderedes escoller ao voso gusto:
- Chándal completo
- Suadoiro e pantalón
- Suadoiro e leggin
- Ademais, unha camiseta (obrigatoria en todas as opcións) e un
pantalón curto, tamén opcional.

● Lingua e Literatura 2º ESO RODEIRA. ISBN: 978-84-834-9405-9
● Física y Química (Ed. 2016) EDEBÉ. ISBN: 978-84-683-1719-9
● Relixión 2 (Ed. 2016) RODEIRA. ISBN: 978-84-8349-403-5
● New English in Use 2 Student’s Book BURLINGTON BOOKS. ISBN:
978-9963-51-664-3
● Lengua Castellana y Literatura 2 (Ed. 2016) EDEBÉ. ISBN: 978-84-683-1743-4
● Matemáticas 2º ESO EDICIONES SM (Savia). ISBN: 978-84-675-8786-9
● Segunda lingua estranxeira, Francés: Nouvelle génération A1/A2. SANTILLANA.
ISBN: 978-84-490-495-490

Lecturas obrigatorias


● Lingua galega:
- Alonso, Fran: Poetízate. Edicións Xerais. ISBN: 978-84-9121-972-9
- Rodríguez, Anaír: Pioneiras: galegas que abriron camiño. Edicións
Xerais. ISBN: 978-84-9121-310-9
- Pascual, Roberto: Sophie non é o meu nome de guerra (Teatro). Ed.
Deputación da Coruña. ISBN: 978-84-9812-385-2

● Lengua española:
- VV.AA: Antología de la lírica amorosa española, Editorial Vicens
Vives. ISBN: 978-8-431 66486-2
- Santos, Care: Mentira. Editorial EDEBÉ. ISBN: 978-84-683-1577-5
- Canals, Cuca: El joven Poe: El misterio de la calle Morgue. Editorial
EDEBÉ. ISBN: 978-84-683-3183-6

● Lingua inglesa: AA. VV.: A dangerous game BURLINTONG BOOKS (ISBN:
978-99-2530-344-1)

MATERIAIS NECESARIOS XERAIS

● Folios, bolígrafo vermello e azul, lapis, goma e afialapis.
● Pódese escoller entre empregar libretas grandes cadriculadas ou un
arquivador, no que se clasificarían todas as materias. De ser esta última a
opción escollida, necisatarán, ademais, follas cadriculadas e fundas de
plástico.

ESPECÍFICO DE MATERIA

- MATEMÁTICAS: empregarase, obrigatoriamente, libreta grande cadriculada
- XEOGRAFÍA E HISTORIA: Mapa político de Asia
- EDUCACIÓN FÍSICA: este curso seguen convivindo os dous modelos de
chándal. Con respecto ao novo, existen varias posibilidades que poderedes
escoller ao voso gusto:
- Chándal completo
- Suadoiro e pantalón
- Suadoiro e leggin
Ademais, unha camiseta (obrigatoria en todas as opcións) e un pantalón
curto, tamén opcional.
- MÚSICA: carillón. Dispoñible en Midi Música, Rúa Celso Emilio Ferreiro nº 9.

● Lingua e Literatura Galegas 3. RODEIRA. ISBN: 978-84-8349-807-1
● Lengua y Lit. Castellana 3. EDEBÉ. ISBN: 978-84-683-6059-1
● Burlington Options ESO 3 Student's Book: 978-9925-30-950-4.
● Matemáticas. EDEBÉ. ISBN: 978-84-683-6151-2
● Física y Química 3. EDEBÉ. ISBN: 978-84-683-6166-6
● Xeografía e Historia 3. RODEIRA. ISBN: 978-84-8349-802-6
● Rel.Cat. 3º ESO. RODEIRA. ISBN: 978-84-8349-794-4
● Bioloxía e Xeoloxía 3º ESO. RODEIRA. ISBN: 978-84-8349-804-0


OPTATIVAS

● Cultura Clásica 3. EDEBÉ. ISBN: 978-84-6834-801-8
● Segunda lingua estranxeira, Francés: J’aime 3. Livre de l’élève. Version
numérique. ISBN: 978-84-143-1760-0


Lecturas obrigatorias

● Lengua española:
- VV.AA: Antología de la lírica amorosa española, Editorial Vicens
Vives. ISBN: 978-8-431 66486-2
- Lazarillo de Tormes. Edebé. ISBN: 978-84-683-3997-9
- Lope de Vega: La dama boba. Se recomienda adquirir el ejemplar
que ya incluye El perro del hortelano, de lectura obligatoria en 1º
Bachillerato. Edebé. ISBN: 978-84-683-3608-4

● Lingua inglesa:
- Campbell, Robert: Owl Hall. MACMILLAN READERS Pre-intermediate.
65 páxs. (ISBN: 978-0-230-42283-4)

● Matemáticas: Tahan, Malba: El hombre que calculaba. (ISBN:
978-84-9056-998-6)

ADEMAIS

● EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL:
Block de debuxo ou láminas de debuxo formato A3

● EDUCACIÓN FÍSICA: continuamos coa convivencia dos dous modelos. O novo
adquírese na Libraría Don Bosco baixo varias posibilidades que poderedes
escoller ao voso gusto:

• Chándal completo
• Suadoiro e pantalón
• Suadoiro e leggin
Ademais, unha camiseta (obrigatoria en todas as opcións) e un pantalón
curto, tamén opcional.

● Lingua e Lit. Galega 4 (Ed. 2016). RODEIRA. ISBN 978-84-8349-517-9
● Lengua y Lit. Castellana (Ed. 2016). EDEBÉ. ISBN 978-84-683-2908-6
● New English in Use 4 Student’s Book BURLINGTON BOOKS ISBN
978-9963-51-678-0
● Matemáticas Orientadas a las enseñanzas académicas (Ed. 2016) EDEBÉ.
ISBN 978-84-683-2915-4
● Relixión Católica 4 (Ed. 2016). RODEIRA. ISBN: 978-84-683-1051-0


OPTATIVAS

● Bioloxía e Xeoloxía 4 (Ed. 2016) RODEIRA- ISBN 978-84-8349-520-9
● Latín 4 (Ed.2016) EDEBÉ- ISBN- 978-84-683-1791-5
● Economía: http://www.econosublime.com/p/asignaturas.html
Libro descargable gratuíto de 4º ESO
● Segunda lingua estranxeira, Francés: Nouvelle Génération A2/B1.
SANTILLANA. ISBN: 978-849-049-549-0

Lecturas obrigatorias

● Lingua galega:
- Neira Vilas, Xosé: Memorias dun neno labrego.
- Rodríguez Castelao, Daniel: Cousas.

● Lengua española:
- Mihura, Miguel: Tres sombreros de copa, en cualquier edición para
escolares (Edelvives, Austral educación, Vicens Vives).

● Lingua inglesa: Fitzgerald, F. Scott: The Curious Case of Benjamin Button.
BURLINGTON ACTIVITY READER (ISBN: 978-9963-48-554-3)

MATERIAIS NECESARIOS XERAIs:

● Folios, bolígrafo vermello e azul, lapis, goma e afialapis
● Pódese escoller entre empregar libretas grandes cadriculadas ou un
arquivador, no que se clasificarían todas as materias. De ser esta última a
opción escollida, necisatarán, ademais, follas cadriculadas e fundas de plástico.

ESPECÍFICO DE MATERIA

● XEOGRAFÍA E HISTORIA: Mapa político de África.
● MATEMÁTICAS: Libreta cadriculada tamaño folio, regra de 20 centímetros e
calculadora científica.
● ECONOMÍA: regra de 20 centímetros e calculadora científica
● EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL:
- 4 rotuladores (dobre punta brush e normal) de cor negra, gris, unha
cor cálida e unha cor fría de escolla persoal.
- Lapis de cores varias.
- Material de debuxo técnico:
- Escadra e cartabón (as que teñan do ano anterior). No caso de
ter que compralos, mellor de acrílico verde sen bisel tamaño 21 cm.
- Regra gradada en mm (a que teñan do ano anterior). No caso
de ter que comprala, sen bisel de 20 cm.
- Compás (o que teñan do ano anterior). No caso de ter que
compralo, falar antes co profesor.
- Portaminas HB. Grosor mina 0,5 mm.
- Portaminas B. Grosor mina 0,7 mm.
Poderán necesitarse outros materiais específicos en función dos
traballos que se desenvolvan ao longo do curso.
● EDUCACIÓN FÍSICA: este curso seguen convivindo os dous modelos de
chándal. Con respecto ao novo, existen varias posibilidades que poderedes
escoller ao voso gusto:
- Chándal completo
- Suadoiro e pantalón
- Suadoiro e leggin

Ademais, unha camiseta (obrigatoria en todas as opcións) e un pantalón
curto, tamén opcional.

O alumnado poderá escoller entre a versión dixital ou impresa dos libros que aquí embaixo
se detallan. Apostamos polo traballo con equipos dixitais pero as clases poderán seguirse
con ambas as dúas modalidades.

** NOTA: AS MATERIAS QUE NON APARECEN NA LISTA NON PRECISAN DE LIBRO DE TEXTO

COMÚNS

● Lingua Galega e Lit. 1 (RODEIRA):
- Versión impresa: ISBN: 978-84-8349-754-8
- Versión dixital: ISBN: 978-84-8349-808-8
● Lengua castellana y Lit. 1 (EDEBÉ):
- Versión impresa: ISBN: 978-84-683-1844-8
- Versión dixital: ISBN: 978-84-683-5871-0
● Filosofía 1 (RODEIRA):
- Versión impresa: ISBN 978-84-8349-755-5
- Versión digital: ISBN 978-84-8349-805-7
● Primeira lingua estranxeira (inglés):
- Mindset for Bachillerato 1. Student's book (incluye licencia digital) -
Burlington Books. ISBN: 978-9925-30-542-1
- Mindset for Bachillerato 1. Workbook (incluye licencia digital) - Burlington
Books. ISBN: 978-9925-30-523-0
● Educación física: seguen convivindo os dous modelos. O novo está ao voso dispor
na propia libraría do colexio. Existen varias posibilidades que poderedes escoller
ao voso gusto:
- Chándal completo
- Suadoiro e pantalón
- Suadoiro e leggin
Ademais, unha camiseta (obrigatoria en todas as opcións) e un pantalón curto,
tamén opcional.


Libros de lectura obrigatoria en Inglés:

● Shakespeare, William: Romeo and Juliet. MacMillan Readers 4 Pre-intermediate. 86
páxs. (ISBN: 978-1-4050-8730-8).

● Conan Doyle, Arthur: The Hound of the Baskervilles. Oxford Bookworms Library,
Stage 4. 112 páxs. (ISBN: 978-0-19-479174-8)

● Grisham, John: The Client. Burlington Books 1º Bacharelato.80 páxs. (ISBN:
9963-46-913-2).

● Dicionario de inglés recomendado: Oxford Study. ISBN: 9780194419413 Oxford
University Press, 2016, con DVD-ROM

Libros de lectura obrigatoria en Lengua española:

● Lope de Vega: El perro del hortelano de Lope de Vega, en cualquier edición para
escolares (Edebé clásicos, Clásicos Castalia, Bruño).
● El Quijote de Miguel de Cervantes. Vale cualquier edición, aunque se recomiendan
también las escolares y, sobre todo, la de Andŕes Trapiello:
- Don Quijote de la Mancha, puesto en castellano actual íntegra y fielmente por
Andrés Trapiello - Destino libros.
HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS
● Economía: Libro descargable gratuíto de 1º Bacharelato que se indicará ao
comenzo de curso.

OPTATIVA

● Segunda lingua estranxeira (francés): La Classe B1. Anaya et Clé International. ISBN:
978-84-698-6391-6
● Dicionario recomendado de Francés : FRANÇAIS ESPAGNOL - ESPAÑOL FRANCES
AVANZADO (DICCIONARIOS SM) ISBN: 9788434868892

 MATERIAIS NECESARIOS XERAIS
Folios, bolígrafo verbello e azul, lapis, goma e afialapis.

ESPECÍFICO DE MATERIA

● ECONOMÍA, MATEMÁTICAS e MATEMÁTICAS APLICADAS: regra de 20 cm e
calculadora científica.
● DEBUXO:
- Material de escritura:
1 portaminas 0´5 mm con mina HB
1 portaminas 0,7 mm con mina B.
Portagomas
- Material de debuxo técnico:
Escadra e cartabón acrílico verde (Tamaño 21 cm. aprox. Sen bisel)
Regra graduada en mm e sen bisel.
Compás con bigotera y portaminas
- Outros materiais:
Cinta de debuxo “drafting tape” para fixar as láminas á mesa (Vale
una cinta de carrocero ou de enmascarar de baixa adherencia e que sexa estreita).

O alumnado poderá escoller entre a versión dixital ou impresa dos libros que aquí embaixo
se detallan. Apostamos polo traballo con equipos dixitais pero as clases poderán seguirse
con ambas as dúas modalidades.

** NOTA: AS MATERIAS QUE NON APARECEN NA LISTA NON PRECISAN DE LIBRO DE TEXTO

TRONCAIS

● Lingua Galega e Lit. 2 (RODEIRA)
- Versión impresa: ISBN 978-84-8349-504-9
- Versión dixital: ISBN 978-84-8349-521-6

● Primeira lingua estranxeira (inglés): Coma no resto dos casos, pódese optar por
calquera delas:

Versións en papel:

- Living English 2 Student Book (Ed. 2015) (inclúe licencia dixital)
BURLINGTON BOOKS ISBN 978-9963-48-997-8. 33.95 €
- Living English 2 Workbook (Ed. 2015) (inclúe licencia dixital) BURLINGTON
BOOKS ISBN 978.-9963-48-998-5. 21.25 €

Versións dixitais:

-Student's Book (16,95 euros): Páxina web

-Workbook (15,95 euros): Páxina web

-Pack Student's Book + Workbook (27,75 euros): Páxina web

Libros de lectura obrigatoria en inglés:

1. SHELLEY, Mary: Frankenstein. Burlington Books 2º Bacharelato. 60 páxs. (ISBN: 978-9963-617-33-3).
2. DICKENS, Charles: David Copperfield. Macmillan Readers. Intermediate. 112 páxs. (ISBN: 978-0-2300-2675-9)
3. BRILEY, John: Cry Freedom. Oxford Bookworms Library. Stage 6. 128 páxs.
(ISBN:978-0-19-479256-1)

Diccionario de inglés recomendado:

Oxford Study (Ed. 2009, con CD-ROM) OXFORD – ISBN – 0-19-431692-0)

Libros de lectura obrigatoria en castelán:

● BUERO VALLEJO, Antonio: La Fundación.
● GARCÍA LORCA, Federico: Romancero Gitano.
● GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel: Crónica de una muerte anunciada.
● GRANDES HERNÁNDEZ, Almudena: El lector de Julio Verne.
TRONCAIS DE OPCIÓN
● Historia da Filosofía (RODEIRA):
- Versión impresa: ISBN 978-84-8349-503-2
- Versión dixital: ISBN 978-84-8349-507-0
● Xeografía 2: O alumnado poderá escoller entre a edición física ou dixital.
- Edición física: Xeografía 2. Mª Concepción Muñoz-Delgado y Mérida.
Galego. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-1363-8.
- Edición dixital: Xeografía 2. Mª Concepción Muñoz-Delgado y Mérida.
Galego. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-2097-1.
MATERIAS DE MODALIDADE E OPTATIVAS
● Economía de la Empresa Mc.Graw Hill ISBN
- Versión impresa: ISBN: 9788448618674
- Versión dixital: ISBN: 9788448618667
● Debuxo II:
- 1 portaminas 0´5 mm con mina HB
- 1 portaminas 0,7 mm con mina B.
- Portagomas
- Escadra e cartabón acrílico verde (Tamaño 21 cm. aprox. Sen bisel)
- Regra graduada en mm e sen bisel.
- Compás con bigotera y portaminas
- Cinta de debuxo “drafting tape” para fixar as láminas á mesa (Vale una cinta
de carrocero ou de enmascarar de baixa adherencia e que sexa estreita).