óT `6Hø"dept1†Hm7ifo_@XH11 }H7À×FadelA°vHw64 -N$scan_hexfifo_depth -tx1 "$file"ings`udA ‰Hp€Hø"dept1°ƒH<7ifo_@H1del1p‚Hn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1àH/7ðHbed.1À|Hal/maldetect/tmpadelarod1€xH.7ÐëFbed.php1ŒKÜNifo_àßJ1fifo1ÀIal/maldetect/tmpws/webp/!à~Iý[u1°HO7ifo_`pH1del1àƒHn ' > $hex_fifo_path 2>&1s/w1PƒH>7`ƒH1‚Hal/maldetect/tmps/httpdo1°H=7 Proxecto Chromebooks

Twitter

Axenda do cole

máis datas

Foi noticia no cole

Contadores de Contos en 6º EP

Contadores de Contos en 6º EP

O alumnado de 6º EP convertéronse en contacontos por un día.

 
Protagonistas da semana en Infantil no 3º trimestre

Protagonistas da semana en Infantil no 3º trimestre

Coñece aos protagonistas da semana de Infantio do terceiro trimestre.

Salesianos Vigo

Enmarcado no Plan TIC e no plan de Innovación Educativa do centro, no curso 16/17 comezamos o despriegue do proxecto Chromebook co obxectivo último é mellorar as aprendizaxes, os resultados académicos e a motivación cara o proceso de ensinanza-aprendizaxe dos nosos alumnos. O proxecto conleva a incorporación desta ferramenta (un Chromebook ) en combinación cunha conta de Google Apps e recursos dixitais: libros dixitas e o entorno de Aula Planeta.  O proxecto comezou coa realización dun Piloto no curso 15-16 en 4º e 5º de Primaria, empregando un aula mobil de 35 dispositos, que avaliamos moi positivamente. E durante o curso 2016-2017 iniciase coa xenrealización dese dispostivo nos cursos de 5º EP e 1º de Secundaria.

Que é un Chromebook?

A continuación un sinxelo vídeo que describe 

 

 

 

 

Salesianos YouTube
Radio Escolar