bacharelato

   O proceso de admisión en Bacharelato é propio, dado que é unha etapa Privada e non concertada. O proceso para as familias de foro do centro é o seguinte:

 

   


Presentación de solicitudes: a partir do 4 de febreiro

Reunión informativa con interesados e interesadas

Reunión informativa con interesados e interesadas
No mes de abril, antes de Semana Santa, convocarase unha reunión informativa aberta a familias e alumnado que presentastedes a solicitude, co obxectivo de dar información directa sobre o centro e as características da etapa, así como resolver todas aquelas dúbidas que poidas ter.

Asignación das prazas vacantes

Asignación das prazas vacantes
Unha vez rematado o proceso de reserva de praza do alumnado de 4º da ESO do centro, procederase a asignación de prazas vacantes entre o alumnado solicitante. No proceso teremos en conta unha combinación de diversos criterios:
  • Irmás ou irmáns que cursan ou cursaron estudos no centro. (Criterio preferente).
  • Modalidade de Bacharelato que solicita.
  • Cualificacións de 3º da ESO
  • Centro de procedencia.
  • Familiares que sexan antigos alumnos de Salesianos.

Publicación de admitidos e reserva de praza: do 22 de abril ao 6 de maio

Publicación de admitidos e reserva de praza: do 22 de abril ao 6 de maio
O 20 de abril publícase o listado de admitidos e admitidas e ábrese o prazo de reserva que irá do 22 de abril ao 6 de maio. Nese momento cubrirás o impreso de matrícula e abonarás 150 € como garantía de matrícula.

Formalización da matrícula

Formalización da matrícula
En Xuño ou en setembro (alumnado con materias pendentes), poderás formalizar a matrícula sen custo ningún suplementario aos 150 € xa dispostos. Nese momento so deberás pagar, de así o considerares, a cota da ANPA e o Fondo de Axuda Social

No caso de non aprobar 4º da ESO.

No caso de non aprobar 4º da ESO.
O centro comprométese a devolverche a cantidade entregada en concepto de reserva/matrícula. Tamén se procederá á devolución de se producir un traslado de domicilio familiar fóra de Vigo ou cando se acredite que o alumno ou alumna cursará este primeiro ano de bacharelato fóra de España.