Mayo29

Convocadas axudas municipais para comedor, libros e material escolar 20-21

As axudas de libros, material escolar e comedor van dirixidas, prioritariamente, a menores de familias con dificultades socioeconómicas e dificultades en conciliar a súa vida familiar e laboral.

O prazo de presentación das solicitudes será do 25 de xuño ao 22 de xullo.

As solicitudes presentaranse mediante cita previa, que se poderá solicitar a partir do  22 de xuño, a través de:

- Teléfonos: 010 ou 986 810 260

- Páxina Web: Solicitude de cita previa

- Todas as persoas dadas de alta na carpeta cidadán do concello poden tramitar a sua solicitude a traves dela

 

Documentación: