Nov15

Distribución de Máscaras da Consellería para o alumnado

Distribución de Máscaras da Consellería para o alumnado

A consellería publicou un o 6 de novembro de 2020 unha Orde pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21 (código de procedemento ED330E).

O Alumnado destinatario :

  • Beneficiarios da Axuda para adquirir material Escolar ( estes xa non teñen que solicitalo) 

  • Pertenza a familias cunha renta per capita Igual ou inferior a 6000€

  • Discapacidade Igual ou superioro ao 65%

 

O Prazo de presentación de Solicitudes 

  • Do 16 de novembor ao 27 de novembro inclusive

 

Lugar de presentación:

Deberán presentar na secretaría do centro, unha solicitude única, os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado que non presentou solicitude de 

 

O formulario de solicitude:

 

Empregarase o formulario normalizado: Anexo I da convocatoria. Tamén dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal 

 

- Enlace á convocatoria

- Formulario de solicitude (Anexo I da convocatoria)