Tódalas queixas, propostas e suxerecias tramítanse a través do sistema de Calidade como Incidencias e repóndense por parte das persoas implicadas. Se tes algunha pódela achegar a través deste formulario: