Política de calidade

No Colexio Salesiano "María Axiliadora" de Vigo traballamos baixo un Sistema de Xestión de Calidade baseado na Norma ISO 900:2008 e certificado por APPLUS.

O sistema implantouse no 2005, e dende entón, en coordinación cos outros Centros Salesianos da Antigua Inspectoría "Santiago el Mayor" con sede en León, fomos mellorando ano a ano na sistematización dos procedementos do centro. No momento actual formamos parte dun sistema de calidade multisite que abrangue a tódolos centros da inspectoría.applus

Existe un Equipo de Seguimento de Calidade Inspectorial (ESCI) integrado polo coordinador inspectorial de escolas e os distintos Coordinadores de calidade dos Centros e asesorado por Calyma. É un órgano motor e coordinador da Calidade en tódolos centros da Inspectoría. Reúnese catro veces ao longo do curso. A nivel de centro, contamos cun coordinador de Calidade e o Equipo Directivo asume as funcións no día a día de Equipo de Calidade.

 

 • Manual de Calidade

  No Manual de calidade documéntase o desenrolo do sistema do centro, procedementos, procesos, etc

 • Comunicación de Incidencias

   Se tes algunha consulta ou queres que nos poñamos en contacto contigo, comunícanolo a través deste formulario:

   

   

 • Procedementos

  O sistema de calidade do centro contempla os  seguintes procedementos: