O proceso de inscrición no Bacharelato para familias de fora do colexio o curso 2017-2018, concrétase nos seguintes pasos: 

Presentación de solicitudes: a partir do 4 de febreiro

Reunión informativa con interesados e interesadas // SUSPENDIDA

Reunión informativa con interesados e interesadas // SUSPENDIDA
Este procedemento de benvida incluía, orixinalmente, unha reunión en xuño mais, as circunstancias actuais nos obrigan a adiala ata setembro; con todo, se queredes, podemos concertar unha conversa telemática para aclararvos todas as dúbidas que poidan xurdir. Só tedes que poñervos en contacto con nós mediante os correos:
 • Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
 • Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Asignación das prazas

Asignación das prazas
Unha vez rematado o proceso de reserva de praza do alumnado de 4º da ESO do centro, procederase a asignación de prazas vacantes entre o alumnado solicitante. No proceso teremos en conta unha combinación de diversos criterios:
 • Irmás ou irmáns que cursan ou cursaron estudos no centro. (Criterio preferente).
 • Modalidade de Bacharelato que solicita.
 • Cualificacións de 3º da ESO
 • Centro de procedencia.
 • Familiares que sexan antigos alumnos de Salesianos.
Aínda descoñecemos as condicións que rexirán o curso que vén no tocante á ratio, aos espazos e á asistencia, polo que é posible que nos vexamos na obriga de baremar as solicitudes e abrir unha lista de espera coas excedentes.

Publicación de admitidos( 19 DE MAIO) e reserva de praza: do 19- 30 de maio

Publicación de admitidos( 19 DE MAIO) e reserva de praza: do 19- 30 de maio
O 19 de maio: comunicación da dispoñibilidade da praza.
 • Do 19- 30 de maio: formalización da reserva, cun custo de 150 euros, que se descontará da matrícula e non será devolto no caso de non formalizala, agás se as causas son a non titulación en 4º ESO ou o traslado de domicilio fóra de Vigo. Deste xeito, no momento no que formalicedes a matrícula só pagaredes, se así o considerades, a cota da ANPA e o Fondo de Axuda Social.
 • Formalización da matrícula

  Formalización da matrícula
  En Xuño ou en setembro (alumnado con materias pendentes), poderás formalizar a matrícula sen custo ningún suplementario aos 150 € xa dispostos. Nese momento so deberás pagar, de así o considerares, a cota da ANPA e o Fondo de Axuda Social

  No caso de non aprobar 4º da ESO.

  No caso de non aprobar 4º da ESO.
  O centro comprométese a devolverche a cantidade entregada en concepto de reserva/matrícula. Tamén se procederá á devolución de se producir un traslado de domicilio familiar fóra de Vigo ou cando se acredite que o alumno ou alumna cursará este primeiro ano de bacharelato fóra de España.

  De cara ao vindeiro curso mantemos a oferta de dous itinerarios. Pica nos títulos para coñecelos polo miudo:

  • Bacharelato Cientifico- Tecnolóxico

   No noso centro ofertamos a modalidade de Ciencias, coa seguinte estructura de materias:

    

     1º Bacharelato 2º Bacharelato
   TRONCAIS E OBRIGATORIAS

   -       Lingua Castelá e Literatura I

   -       Lingua Galega e Literatura I

   -       Inglés   

   -       Filosofía

   -       Educación Física

   -       Matemáticas I

   -       Lingua Castelá e Literatura II

   -       Lingua Galega e Literatura II

   -       Inglés     

   -       Historia de España

   -       Matemáticas II 

   MATERIAS DE OPCIÓN

   -       Física e Química

   Escoller entre:

   -       Bioloxía e Xeoloxía

   -       Debuxo Técnico I

   -       Química

   Escoller entre:

   -       Bioloxía

   -       Debuxo Técnico II

     -       Historia da Filosofía

   HMATERIAS ESPECÍFICAS

   -       Relixión

   -       T.I.C.

   Unha das seguintes a escoller:

   -       Cultura Científica

   -       Francés I

   -       Relixión

   Escoller entre

   -    Física

   -    Ciencias da Terra 

    -     Economía da Empresa

   Unha das seguintes a escoller por orde de preferencia*:

   -       Fundamentos de Administración e Xestión

   -       Francés II

   -       T.I.C. II

   -       Psicoloxía

    

    

   *Non se ofertarán aquelas materias que sexan escollidas por menos de 10 alumnos/as

  • Bacharelato Humanistico e de Ciencias Sociais

   Nesta modalidade de Bacharelato ofertamos

     1º Bacharelato 2º Bacharelato
   TRONCAIS E OBRIGATORIAS

   -          Lingua Castelá e Literatura I

   -          Lingua Galega e Literatura I

   -          Inglés   

   -          Filosofía

   -          Educación Física

   Escoller entre:

   -       Latín I

   -       Matemáticas Ap. CC.SS. I

   -       Lingua Castelá e Literatura II

   -       Lingua Galega e Literatura II

   -       Inglés     

   -       Historia de España

   Escoller entre

   -       Latín II

   -       Matemáticas Ap. CC.SS. II

   MATERIAS DE OPCIÓN

   -          Historia do Mundo Contemporaneo

   -          Economía

   -          Historia da Filosofía

   -          Economía da Empresa

   MATERIAS ESPECÍFICAS

   -          Relixión

   -           T.I.C.

   Unha das seguintes a escoller:

   -          Cultura Científica

   -      Francés I

   -          Relixión

   Escoller entre

   -          Xeografía

   -          Historia da Arte

   Unha das seguintes a escoller por orde de preferencia*:

   -          Fundamentos de Administración e Xestión

   -          Francés II

   -          T.I.C. II

   -          Psicoloxía

    

    

    

    *Non se ofertarán aquelas materias que sexan escollidas por menos de 10 alumnos/as