A continuación achegamos as circulares coa información dos libros de texto da etapa de Bacharelato.