A continuación preséntanse as diferentes circulares coa informacion dos libros de texto da etapa