No centro estamos inmersos nun proceso de renovación metodolóxica no que o papel activo do alumno, o traballo en equipos cooperativos e o traballo de competencias estalle dando unha volta ao día o día na aula. As tarefas nas que por equipos abordamos a realización dalgunha tarefa convertironse nunha ferramenta fundamental do traballo diario. A continuación podedes consultar algunhas das moitas tarefas que facemos ao longo do curso nos diferentes niveis e materias.