PUNTO LARANXA

""

Todo o alumnado, dende o absoluto anonimato, pode trasladar situacións de acoso propias ou que perciban en terceiros.