Misión, visión e valores

Misión

"Queremos ser a escola de Don Bosco hoxe"

Somos unha Escola Salesiana que mira ao futuro coa responsabilidade de continuar o patrimonio pedagóxico e carismático de Don Bosco, e coa esperanza de dar unha resposta axeitada á rapazada e a mocidade de hoxe en día.

Visión

Pretendemos ser unha escola inclusiva que acolla a todos e cada un, cun talante baseado na proximidade e na creación dun ambiente educativo rico en valores evanxélicos ao estilo do Sistema Preventivo de Don Bosco. Buscamos unha educación integral que axude a crecer como persoa e como cristián, soñando un mundo mellor. Favorecemos unha escola a tempo completo: tempo libre educativo e conciliación familiar. Apostamos pola innovación pedagóxica: as novas metodoloxías, o plurilingüismo e as tecnoloxías como instrumentos pedagóxicos.
Avalamos o protagonismo do alumnado no proceso de ensino-aprendizaxe, e aspiramos desde o sentido crítico á construción dun mundo máis humano

Valores

Acollida incondicional á persoa.

A nosa escola aspira a ser, en primeiro lugar, por encima de todo, unha casa que recibe cos brazos abertos a quen a ela achégase. E esa aspiración non admite condicións: por encima das circunstancias persoais ou familiares, máis aló das capacidades e os logros, de ideas e crenzas, tentamos que os nosos alumnos, as nosas alumnas, sentan aceptados, estimulados e queridos por ser quen é.

Confianza nas mozas e mozos.

En todo neno ou nena, en cada mozo, habita un ser humano excepcional e un cidadán exemplar, en cuxas mans está depositada a posibilidade dun mundo mellor. A confianza absoluta nesa predisposición á felicidade e ao ben, persoal e común, ilumina as nosas opcións educativas.

Esforzo como instrumento de crecemento.

Crecer significa conseguir que cada un saque á luz a súa máis espléndida versión. E nese itinerario cara ao mellor dun mesmo outorgamos ao esforzo un papel fundamental. Nada se logra sen esa enerxía limpa e clara que brota da dedicación paciente, que cultivamos con apaixonada perseveranza.

Apertura á Transcendencia, a Deus.

A nosa escola atrévese a expor ao seu alumnado as grandes preguntas. Quen somos, para que vivimos, onde habita o sentido de todo isto… Nesa predisposición para recoñecer o que de misterio ten a realidade, animamos a postular unha posible resposta relixiosa. E se Deus pinta algo nesta hermosísima historia? Abrir as conciencias á transcendencia significa para nós buscar un lugar sólido desde o que interpretar o mundo e os seus enigmas.

Atención preferente polas persoas máis necesitadas.

Como toda escola salesiana que se prece, a nosa escola investe os seus maiores esforzos e os seus mellores recursos en detectar e arroupar a aqueles que máis necesitan ser acompañados. O que o ten menos fácil en calquera ámbito (académico, persoal, social…) hase converter así en centro prioritario do noso labor.

Respecto á vida.

A vida, o seu misterio e a súa complexidade, é obxecto central da aprendizaxe. Ademais, o desafío de forxar vidas boas, auténticas, profundas, anímanos a apaixonarnos con todo aquilo no que este milagre precioso se manifesta: a propia personalidade individual, os nosos semellantes, o medio ambiente, a cultura, a ciencia…

Construción dun mundo máis solidario, xusto e pacífico.

Non abonda con conquistar o benestar e a felicidade persoal. Unha escola como a nosa resultaría inútil se non aspirase a soñar cun mundo habitable para todos e todas. Esa utopía só resulta posible cando se aprende a conxugar, de palabra e obra, verbos tan fermosos como cooperar, colaborar, comprometerse…