AMBIENTE SEGURO

Crear Ambientes Seguros para a protección de nenos, nenas, adolescentes, mozos e mozas

A Inspectoría Salesiana “Santiago el Mayor”, con sede en Madrid, é unha entidade con personalidade xurídica, erixida canónicamente pola Sociedade de San Francisco de Sales ou “Salesianos de Don Bosco”, que realiza nun territorio determinado de España unha misión educativo-pastoral en favor da mocidade.

Salesianos Vigo pertence a esta Inspectoría, e conta cunha diversidade de ambientes e servizos (colexio, centro xuvenil, parroquia, plataforma social, deportes, actividades culturais e recreativas…), nos que participan nenos e adolescentes menores de idade e tamén adultos vulnerables.

Consideramos menores de idade ás persoas menores de 18 anos; e adultos en situación de vulnerabilidade ás persoas de cando menos 18 anos de idade que, por razóns de discapacidade, enfermidade ou polo contexto no que se atopan, son ou poden ser incapaces de protexerse a sí mesmas de potenciais danos ou situacións de explotación.

Na Inspectoría existe a comisión inspectorial de protección de menores e, en Salesianos Vigo existe a comisión local e un coordinador de protección. Algunhas das medidas realizadas e que están en funcionamento son: