SISTEMA DE CALIDADE

"Comprometidos coa calidade e a excelencia académica"

No colexio Salesiano «María Auxiliadora» de Vigo traballamos baixo un Sistema de Xestión de Calidade baseado na Norma ISO 900:2015 e certificado por APPLUS.

O sistema implantouse no 2005, e dende entón, en coordinación cos outros Centros Salesianos da antiga Inspectoría Salesiana con sede en León, fomos mellorando ano tras ano na sistematización dos procedementos do centro. No momento actual formamos parte dun sistema de calidade multisite que abrangue aos 36 colexios da Inspectoría «Santiago el Mayor» con sede en Madrid.

O Sistema de Calidade

Política de Calidade

O noso colexio pon o alumnado no centro da súa acción educativa na procura da formación da persoa segundo as ensinanzas de Don Bosco: axudar á mocidade a ser “honrados cidadáns e bos cristiáns”.

Manual de Calidade

O manual de calidade abrangue todos os procesos incluídos no sistema de Garantía Interno de Calidade. O ámbito de aplicación son todas as etapas educativas do centro e a oferta de servizos.

Certificación

APPLUS, empresa externa ao centro, certifica anualmente o bo funcionamento do sistema.

Este buzón ten por obxectivo permitir a todo os membros da comunidade educativa, alumnado, familias, claustro, e persoal, trasladar as súas suxestións, queixas, reclamacións, agradecementos e consultas sobre calquera das actividades desenvoltas no centro. Desta forma, preténdese facilitar a comunicación co centro e ofertar un servizo máis eficaz na procura da mellora da Calidade.