Axudas para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo

O  30 de abril abriuse o prazo para a solicitude de axudas para alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.  O prazo é ata o 13 de setembro de 2024.

As axudas de estudo individualizadas son as seguintes:

  1.  Axuda directa ao alumnado, incluído o alumnado con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade) e o alumnado con TEA (Trastorno do Espectro Autista).
  2. Subvencións para necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade ou trastornos graves da conduta ou trastornos graves da comunicación e da linguaxe asociados a necesidades educativas especiais das familias numerosas. Tamén poderán ser beneficiarios das subvencións o alumnado con TEA (Trastorno do Espectro Autista), pertencente a familias numerosas, non incluído no parágrafo anterior.
  3. Axudas para programas específicos complementarios ao ensino regrado para o alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades intelectuais.
  4. Subvención de contía fixa para gastos xerais complementarios derivados da escolarización do alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociado a discapacidade, trastornos graves de conduta ou trastornos graves da comunicación e da linguaxe.

Poderán solicitar as axudas o alumnado que non supere unha determinada renda e/ou patrimonio familiar (segundo o art. 4 da Resolución do 12 de abril de 2024) e que teña unha necesidade específica de apoio educativo derivada de discapacidade ou trastornos graves da conduta ou da conduta. Trastornos graves da comunicación e da linguaxe asociados a necesidades educativas especiais e que estean cursando estudos nun centro determinado, nunha unidade de educación especial dun centro ordinario ou nun centro ordinario que forme o alumnado con necesidades educativas especiais, calquera dos centros educativos non universitarios. niveis.

Tamén poderán solicitar axudas o alumnado con TEA e o alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades.

Os tipos e contías das axudas e subvencións determínanse no art. 7 da Resolución do 12 de abril de 2024.

Atoparás toda a información en https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/ayudas-apoyo-educativo/como-solicitarla.html