AVISO LEGAL - CORREO

Esta mensaxe é privada e confidencial e soamente para o seu destinatario. Se vostede recibiu esta mensaxe por erro, non debe revelar, copiar, distribuír ou usalo en ningún sentido. Rogámoslle comuníqueo ao remitente e borre devandita mensaxe e calquera documento adxunto que puidese conter. Non hai renuncia á confidencialidade nin a ningún privilexio por causa de transmisión errónea ou mal funcionamento. Os correos electrónicos non son seguros, non garanten a confidencialidade nin a correcta recepción dos mesmos, dado que poden ser interceptados, manipulados, destruídos, chegar con demora, incompletos, ou con virus. A empresa non se fai responsable das alteracións que puidesen facerse á mensaxe unha vez enviado.

Informámoslle de que os seus datos serán tratados baixo a responsabilidade de SALESIANOS VIGO  MARIA  AUXILIADORA para o envío de comunicacións propias da relación contractual existente e conservaranse mentres que exista un mutuo interese para iso. Se non  desexa seguir recibindo comunicacións a través desta vía ou se desexa  retirar o seu consentimento, exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación,  portabilidad, supresión, limitación ou oposición, pode facelo enviando unha solicitude por escrito a SALESIANOS VIGO MARIA AUXILIADORA, Rúa Venezuela, 9, 36203- Vigo ou a través do correo electrónico rgpd@salesianosvigo.es, xunto con proba válida en dereito, como fotocopia do D.N.I. e indicando no asunto «PROTECCIÓN DE DATOS». Ademais, ten dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control española (www.aepd.es) se considera que tratamiento non se axusta á normativa vixente.